Μαθήματα Τούρκικης Γλώσσας

Το πρόγραμμα Τουρκικής γλώσσας σχεδιάστηκε για τους φοιτητές με σκοπό να τους φέρει κοντά με την τούρκικη γλώσσα και κουλτούρα. Επίσης στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στην επαγγελματική ή κοινωνική τους ζωή στο μέλλον. Οι φοιτητές επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες χρήσης της γλώσσας μέσα από τη γραφή, ανάγνωση και ομιλία.

Καθηγητές

Μαθήματα

Αυτό το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην Τουρκική γλώσσα και να τους προετοιμάσει να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στη μελλοντική εργασιακή τους ζωή και στις καθημερινές, κοινωνικές τους δραστηριότητες. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να εκφράζονται στην Τουρκική γλώσσα χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και ανταλλάσσοντας ιδέες για την κουλτούρα της γλώσσας που στοχεύουν. Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στο ακουστικό, την ομιλία, την ανάγνωση και γραφή, με βάσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών A1.1. (Κ.Ε.Π.Α.)
Με την επιτυχή λήξη των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική τους καριέρα και θα μπορούν να εγγραφούν στο ΓΛΩ 051 Τουρκικής Γλώσσας.

Το μάθημα Αρχάριοι ΙΙ είναι συνέχεια του Αρχάριοι Ι και είναι σχεδιασμένο στην οικοδόμηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων όπως είναι η ομιλία, το ακουστικό, η ανάγνωση και η γραφή που ξεκινούν από το πρώτο επίπεδο. Αυτό το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην Τουρκική γλώσσα και να τους προετοιμάσει να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στη μελλοντική εργασιακή τους ζωή και στις καθημερινές, κοινωνικές τους δραστηριότητες. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη να εκφράζονται στην Τουρκική γλώσσα χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και ανταλλάσσοντας ιδέες για την κουλτούρα της γλώσσας που στοχεύουν. Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην τουρκική Γλώσσα όπως είναι το ακουστικό, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 050 ή ισότιμο

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις της Τουρκικής γλώσσας με σκοπό να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις των φοιτητών στη γλώσσα στόχο. Το μάθημα καλύπτει καινούργιες γραμματικές δομές καθώς επίσης και λεξιλόγιο μέσα από το οποίο οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους στο ακουστικό, προφορικό, αναγνωστικό και γραπτό λόγο. Ο βασικός στόχος τους μαθήματος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν σε μεγάλο βαθμό τον προφορικό και γραπτό λόγο και ταυτόχρονα να μπορούν να εξασκήσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες χρησιμοποιώντας τις γραμματικές δομές και το λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί. Ορισμένες από τις τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο μάθημα είναι οι εξής: Παιχνίδι ρόλων, Συζήτηση ή διάλογος, Ομάδες Εργασίας, Ασκήσεις για εξάσκηση του γραπτού λόγου, ακουστικού λόγου καθώς επίσης και ασκήσεις κατανόησης.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 051 ή ισότιμο

Το μάθημα σχεδιάστηκε για τη βελτίωση των προηγούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών στην Τουρκική γλώσσα. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις προφορικές τους δεξιότητες, συμμετέχοντας σε συζητήσεις για καθημερινά θέματα, εμπειρίες και για μελλοντικά σχέδια. Αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να επικοινωνούν με άνεση τόση στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο χρησιμοποιώντας πολύπλοκες συντακτικές δομές. Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου αναμένεται οι φοιτητές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 052 ή ισότιμο

Δραστηριότητες

Κοινωνικά Δίκτυα

YouTube
Facebook

Ongoing Events

Προηγούμενες Εκδηλώσεις