Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας

More than 570 million people speak Spanish today (480 million are native speakers) and the number is increasing quickly every year.The Spanish language is one of the international languages of communication in the world and is the second language of choice of many university students in Europe. Today, one finds the presence of Spanish in new technologies such as the Internet. Hispanic literature, music, cinema, art, architecture and business are vehicles of a language and culture that reflect a vibrant latino world. 
Τα Ισπανικά ως μία ξένη γλώσσα, αποτελούν μία καλή ευκαιρία για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και αντίληψης τόσο προφορικά όσο και γραπτά, σε τέσσερα επίπεδα.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών συνδέεται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένες γλώσσες: Α1 – Α2 – Β1.

Το διδακτικό προσωπικό εργάζεται με τους φοιτητές για να επιτύχουν αυτά τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τους στόχους των φοιτητών.

Μαθήματα

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με ελάχιστη ή καμία προηγούμενη γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Διδάσκονται πρότυπα της βασικής γλώσσας και λεξιλογίου. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του μαθήματος. Επικεντρώνεται και στις πέντε γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή και αλληλεπίδραση). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεις στην τάξη. Οι φοιτητές μαθαίνουν να επικοινωνούν στα Ισπανικά αναφορικά με καθημερινές καταστάσεις: χαιρετισμούς, ζητώντας και δίνοντας προσωπικές πληροφορίες, περιγράφοντας ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα και μιλώντας για την καθημερινή τους ρουτίνα, φαγητό, συνταγές, παραγγέλλοντας σε ένα εστιατόριο ή κάνοντας ψώνια.
Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος καθώς ενισχύει την εισαγωγή εννοιών/δεξιοτήτων που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέποντας στους φοιτητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στην τάξη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1 όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Το τρίτο επίπεδο των Ισπανικών έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με γνώση του βασικού επιπέδου της Ισπανικής γλώσσας. Διδάσκει βασικές και πιο αναπτυγμένες έννοιες και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεις στην τάξη. Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στο ενεστώτα και αόριστο χρόνο, μιλούν και γράφουν για εμπειρίες στο παρελθόν, περιγράφουν και συγκρίνουν τοπία σήμερα και ιστορικά, αναλύουν την αστική δομή ενός αρχαιολογικού χώρου, περιγράφουν εφευρέσεις, ομιλούν και γράφουν για πολιτιστικά γεγονότα στα Ισπανικά.
Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο περίπου στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Προαπαιτούμενο ΓΛΩ 086 ή ισοδύναμο

Το τρίτο επίπεδο των Ισπανικών έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με γνώση του βασικού επιπέδου της Ισπανικής γλώσσας. Διδάσκει βασικές και πιο αναπτυγμένες έννοιες και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεις στην τάξη. Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στο ενεστώτα και αόριστο χρόνο, μιλούν και γράφουν για εμπειρίες στο παρελθόν, περιγράφουν και συγκρίνουν τοπία σήμερα και ιστορικά, αναλύουν την αστική δομή ενός αρχαιολογικού χώρου, περιγράφουν εφευρέσεις, ομιλούν και γράφουν για πολιτιστικά γεγονότα στα Ισπανικά.
Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο περίπου στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
Προαπαιτούμενο ΓΛΩ 086 ή ισοδύναμο
Το τέταρτο επίπεδο των Ισπανικών είναι σχεδιασμένο για συμμετέχοντες με γνώση της Ισπανικής γλώσσας σε ενδιάμεσο επίπεδο. Χρησιμοποιούνται πιο αναπτυγμένες γλωσσικές δομές και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω προφορικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στον ενεστώτα και αόριστο χρόνο, συγκρίνουν και περιγράφουν τοπία και επεξηγούν πολιτιστικά γεγονότα. Θα μάθουν επίσης να εκφράζουν τις επιθυμίες τους, χρησιμοποιώντας την υποτακτική και θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν μία διάλεξη για ένα γνωστό θέμα.
Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου Β1.1. όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
Προαπαιτούμενο ΓΛΩ 087 ή ισοδύναμο

Καθηγητές

Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις

Προηγούμενες Εκδηλώσεις