Μαθήματα Ρωσσικών

Το πρόγραμμα Ρωσικής γλώσσας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να λαμβάνει μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου έτσι ώστε να μπορεί να αναγνώσει και ερμηνεύσει σύντομα κείμενα. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης στο γραπτό λόγο και σύνταξης σύντομων εκθέσεων, με τη χρήση σύνθετων προτάσεων.

Μαθήματα

The purpose of this course is to develop the ability to listen to and understand spoken Russian in a range of contexts and a variety of styles, to communicate in speech for a variety of purposes, to read and respond to different types of written language, to communicate in writing for a variety of purposes, to understand and apply a range of vocabulary and structures, to develop language learning and communication skills which can be applied broadly. By successfully completing this course students will have a substantial advantage for their future careers and will be able to take LAN 091 Russian Course.
Topic areas: house and home environment, room and classroom, acquaintances, family, free time and entertainment, education and studies, places, countries, nationalities and languages. Students will also become familiar with topic areas relating to numbers, shops, time, the calendar, weather and personal identification.

The purpose of this course is to develop the ability to listen to and understand spoken Russian in a range of contexts and a variety of styles, to communicate in speech for a variety of purposes, to read and respond to different types of written language, to communicate in writing for a variety of purposes, to understand and apply a range of vocabulary and structures, and to develop language learning and communication skills which can be applied broadly. By successfully completing this course students will have a substantial advantage for their future careers and able to take the LAN 092 Russian Course.
Topic areas: places. towns and cities., traveling. and shopping.
Pre-requisite LAN 090 or equivalent

The purpose of this course is to develop the ability to listen to and understand spoken Russian in a range of contexts and a variety of styles, to communicate in speech for a variety of purposes, to read and respond to different types of written language, to communicate in writing for a variety of purposes, to understand and apply a range of vocabulary and structures, and to develop language learning and communication skills which can be applied broadly. By successfully completing this course students will have a substantial advantage for their future careers and will be able to take A2 Russian Course in the Adult Education Program.
Topic areas: food and drink, shopping, daily life (holidays, invitations, presents, wishes, treatments), leisure, hobbies and studies, health and body care and my working day.
Pre-requisite LAN 091 or equivalent

Καθηγητές

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.