Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα με το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικών ομιλητών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομιλούνται στη Γερμανία, Αυστρία και από την πλειοψηφία των Ελβετών. Μέσα τον ακαδημαϊκό κόσμο, η καλή γνώση της Γερμανικής θεωρείται πολύ σημαντική σε τομείς όπως οι Κλασσικές Σπουδές, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία και Ιστορία. Η δομή του προγράμματος Γερμανικής γλώσσας, έχει οργανωθεί σε συνάρτηση με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Αναπτύσσει και τα τέσσερα επίπεδα επικοινωνιακών ικανοτήτων καθώς επίσης και γνώσεις σε θέματα κοινωνίας και κουλτούρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων μεθοδολογιών. Αυτές οι μεθοδολογίες βασίζονται στη αλληλεπίδραση μέσω της χρήση αυθεντικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει μοντέρνα μέσα όπως ταινίες και την αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών όπως το διαδίκτυο και το Blackboard.

Μαθήματα

This course will teach the students how to function on a very basic level of listening, speaking, reading and writing. It will enable them to understand and use simple language based on a limited sentence structure and familiar vocabulary related to areas of immediate relevance such as personal background, cafes, countries/languages, housing, daily routine, etc.
By the end of the semester, students are expected to be close to functioning at the A1 (Breakthrough) level of the CEFR for language learning.

This course will further strengthen the four communicative skills and enable students to understand and exchange information on familiar matters such as restaurants, orientation in town, holidays/sights, shopping, fashion, etc.).
By the end of the semester, students are expected to function at the A1 (Breakthrough) level of the CEFR for language learning.
Prerequisite: LAN 070 or equivalent

This course continues to develop communicative skills allowing students to communicate in situations related to routine matters like health, sports, language learning, family, travelling/mobility, spare time, the media, etc.
By the end of the semester, students are expected to be well on their way to the A2 (Waystage) level of the CEFR for language learning.
Prerequisite: LAN 071 or equivalent

This course will enable students to communicate in most situations with greater confidence in their oral and written expression concerning the description of experiences, future projects, wishes and hopes, reasons and explanations for opinions and plans (on outings, restaurants, houses, culture, inventions, German festival, work, education etc).
By the end of the course, students will be functioning at the A2 (Waystage) level of the CEFR for language learning.
Prerequisite: LAN 072 or equivalent

Καθηγητές

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Προηγούμενες Εκδηλώσεις