Επικοινωνία

  • Ηλ. Ταχυδρομείο: lcentre@ucy.ac.cy
  • Fax: +357 22 89 4439
  • Τηλέφωνο: +357 22 89 2901

Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου

Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τ.Θ. 20537, Cy-1678 Λευκωσία, Κύπρος

Κοινωνικά Δίκτυα

YouTube
Facebook