Συμβούλιο Κέντρου Γλωσσών

Δρ. Στέλλα Χατζηστάσου – Αν. Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών
Καθ. Χάρης Παναγόπουλος – Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Αν. Καθ. Μαριλένα Καρυολαίμου – Φιλοσοφική Σχολή
Καθ. Kleanthes Grohmann – Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Αν. Καθ. Christiane Bulut – Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 
Αν. Καθ. Fabienne Baider – Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Χριστίνα Χαλαραμπίδου- Zeinalipour – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (εκπρόσωπος μη- μόνιμων ΕΕΠ)
Ηλίας Αργυρού – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (εκπρόσωπος μόνιμων ΕΕΠ)
Ελένη Σταύρου – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (εκπρόσωπος ανεξαρτήτου μονιμότητας ΕΕΠ)
Κυριάκος Πιμπίσιης – εκπρόσωπος φοιτητών
Γεωργία Ευσταθίου – εκπρόσωπος φοιτητών

Διοικητική Υποστήριξη: Λυγία Χριστόφορου-Αντωνίου (Λειτουργός ΚΓ)