Ρώσσικα για Ενήλικες

Το πρόγραμμα Ρωσικής γλώσσας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να λαμβάνει μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου έτσι ώστε να μπορεί να αναγνώσει και ερμηνεύσει σύντομα κείμενα. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης στο γραπτό λόγο και σύνταξης σύντομων εκθέσεων, με τη χρήση σύνθετων προτάσεων.

Καθηγήτρια

Μαθήματα

Fees: €700. Concessions: €600 (for students/unemployed upon presentation of student/unemployment card). For the optional exam preparation, there is an extra cost of €140/€120 respectively.
Instructor: Olga Miscevicz, Language Centre
Monday/Thursday 6-7.30pm
Start date: 1/11/2018, Completion: June 2019
Venue: XOD02 Β207, New Campus
 
Fees: €980. Concessions: €840 (for students/unemployed upon presentation of student/unemployment card). For the optional exam preparation, there is an extra cost of €140/€120 respectively. Prerequisites: to register in the course, one of the following is required: • Α2 competency (upon presentation of a valid certificate) • Induction test (minimum grade 60). The test will take place on 1/11/2019 at 6pm.
Instructor: Olga Miscevicz, Language Centre
Monday/Thursday 7.30-9pm
Start date: 1/11/2018, Completion: October 2019
Venue: XOD02 Β207, New Campus

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.