Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Καθηγητές

Μαθήματα

Dates: 5.10.2018 – 12.12.18

Days/Times: Wednesdays/Fridays @ 1900-2100
Venue: Iacovio Building – 29 Kallipoleos Av.

Instructor: Damaskini Metzidaki

Fees: €350/€400

Enrolment: to be accepted in the course, at least one of the following requirements needs to be met:

  • IGCSE (minimum grade B)
  • Successful completion of LAN101 for UCY students (minimum grade 7.5)
  • Placement test (minimum score of 60). The test has been scheduled for 26.9.18. Further information on the registration link below.

Dates: 28.9.2018 – 5.2.19

Days/Times: Tuesdays/Fridays @ 1800-2000
Venue: IM108, 1st floor, Iacovio Building – 29 Kallipoleos Av.

Instructor: Diamanto Makri

Fees: €650/€700

Enrolment: to be accepted in the course, at least one of the following requirements needs to be met:

  • IGCSE (minimum grade B)
  • Successful completion of LAN100 for UCY students (minimum grade 7)
  • Placement test (minimum score of 50). The test has been scheduled for 26.9.18.  Further information on the registration link below.

Dates: 10.9.2018 – 13.12.18

Days/Times: Mondays/Thursdays @ 1800-1930
Venue: IM302, Iacovio Building – 29 Kallipoleos Av.

Instructor: Δρ Ανδρέας Αθανασιάδης

Fees: €300/€350

Enrolment: to be accepted in the course, at least one of the following requirements needs to be met:

  • B1 competency (equivalent to Higher Intermediate) (valid certificate needed)
  • Placement test (minimum score of 60). The test has been scheduled for 10.9.2018.  Further information on the registration link below.

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Προηγούμενες Εκδηλώσεις