Καλωσορίσατε στο Κέντρο Γλωσσών

Το Κέντρο Γλωσσών, αποτελεί ένα μοναδικό προορισμό ζωτικής σημασία ο οποίος εξυπηρετεί τις πολυπολιτισμικές και διεπιστημονικές απαιτήσεις του φοιτητικού πληθυσμού. Στο Κέντρο Γλωσσών, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας (state-of-the-art) με τη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας καθοδηγώντας τους φοιτητές μας στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να μπορούν να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια οικονομία. Το διδακτικό προσωπικό του Κέντρου είναι άρτια εκπαιδευμένο, με χρόνια εμπειρίας και αφοσίωσης στην προσφορά ψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, υιοθετώντας μαθητοκεντρικές μεθόδους προσέγγισης και πρακτικές για να εξοπλίσει τους φοιτητές μας με τις γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επαγγελματικοί τους στόχοι και προσδοκίες. Ακολουθώντας τις διατάξεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (CEFR), προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε οχτώ διαφορετικές γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Ρωσικά και Κινέζικα (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κονφούκιος).

Ταυτόχρονα, για θέσπιση ευκαιριών για τη δια βίου εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη, προσφέρουμε ανταγωνιστικά διατιμημένα προγράμματα για επιχειρηματικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, καθώς για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Προσφέρουμε μαθήματα διδασκαλίας της Τουρκικής και Ρωσικής γλώσσας και Αγγλικά για Εξειδικευμένους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τα προγράμματα μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 22892901 lcentre@ucy.ac.cy or on +357 22 89 2901

Δρ. Στέλλα Χατζηστάσσου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Γλώσσες

Το κέντρο γλωσσών προσφέρει μαθήματα σε 9 γλώσσες. Κινέζικα, Κυπριακή διάλεκτο, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσσικα, Ισπανικά και Τούρκικα

Επιμορφωτικά Προγράμματα Ενηλίκων

Το κέντρο γλωσσών προσφέρει απογευματινά μαθήματα συμπεριλαμβανομένων 3 γλωσσών Αγγλικά, Ρώσσικα και Τούρκικα

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Κέντρο Γλωσσών κατόρθωσε να δημιουργήσει μια ενεργητική κοινότητα ερευνητών που δεσμεύονται να διεξάγουν έρευνες προκειμένου να...